Sunyata Logo

Om Aikido

Image
  • Grunnlagt av Morihei Ueshiba, 1883-1969. Historisk bruker man si at det ble til som klar treningsform rundt 1920, men ble utviklet frem til grunnleggerens død. Ueshiba hadde bakgrunn fra flere tradisjonelle Japanske kampkunster og nådd mester nivå i flere av dem.
  • Daito ryu Aikijutsu trening under Sokaku Takeda, 1859-1943, er nok den sterkeste påvirkningen. Han studerte også andre skoler som spesialiserte seg på bruken av sverd, spyd samt teknikker uten våpen. Han var også soldat og livvakt. Under nesten hele livet viet også tid på åndelig, spirituell utvikling, and ble betydelig påvirket av Omoto kyo bevegelsen som hadde Onasaburo Degushi, 1871-1948, som leder.
  • All trening som går i dybden leder til en ferdighet (Skill), flere som trener en ferdighet sammen for dypere trening leder til organisert trening. Ønsker man å lære noe skikkelig går man til noen med en god ferdighet, mester ferdighet. Da trengs en treningsplass, Dojo for å fordype ferdigheten, som blir til en skole der ferdigheten praktiseres og fordypes, og dermed utvikles som en “produkt”, kunsten som trenes. Det er av vikt at det vi trener blir til en ferdighet som holder kvalitet. Det er som når en håndverker gjør et bra jobb, han/hun får alltid jobb og føler respekt over jobben. En god håndverker blir aldri fullt utlært, de blir bare bedre og bedre! Ofte også med mennesker rundt. Litt av de samme verdier som de Europeiske Skandinaviske Håndverker skråene hadde/har.
  • Ueshiba måtte ha hatt en meget høy ferdighet og utvikling som menneske ettersom så mange som nå trener blev sterkt inspirert og har høy ferdighet, fortsatte treningen livet ut. Ueshiba startede flere trenings steder der kampkunsten ble utøvd trenet under oppsyn. Det er en stor ferdighet at lede sammen med andre mennesker, at lede de frem til en ferdighet, samtidig ha klare verdier, etikette så at dette utvikler en som menneske i et samfunn. Ueshiba flyttet til Tokyo 1927. Der han leide hus som provisoriske Dojos for hans trening. De ble overfylt. Det sier mye av karakteren til Ueshiba.
  • Mange mennesker som trener ferdigheten, en del med høyere samfunnsposisjon hjelpe Ueshiba å bygge en dedikert Aikido Dojo i 1931 som nå etter flere renoveringer er et fem etasjer hus som nå er Hovedsenter for Aikido i verden Honbu Dojo. Derifra kom mange gode lærere med ferdighet som spredt seg til 140 land. Disse ferdigheter studeres nå i mange Dojos også i Norge.
  • Aikikai foundation ledes i dag av sønnesønnen av Ueshiba nåværende Doshu, Ueshiba Moriteru.

International Aikido Federation

Aikikai foundation

Aikido Kobayashi Dojo