Sunyata Logo
Image
Image
Image

Priser

Voksen

  • Medlemsavgift kr 450/år (inkl. forsikring og avgift til Norges Kampsportforbund)
  • Treningsavgift kr 3500/halvår (betales januar og juli) eller kr 600/måned
  • Treningsavgift eventuelt klippekort kr 1000/ti treninger i kalenderåret det er kjøpt
  • Gradering kr 350 (Kyu-graderinger)

Barn

  • Medlemsavgift kr 300/år (inkl. forsikring og avgift til Norges Kampsportforbund)
  • Treningsavgift kr 1700/halvår (betales januar og juli)
  • Treningsavgift for søsken kr 1400/halvår
  • Gradering kr 100 (inkl. eventuelt nytt belte)

Bankkonto Sunyata Aikido Dojo Heggedal: 1503.64.01815

Alle medlemmer, uansett alder, plikter å betale medlemskontingent til Norges Kampsportforbund hvert år ved inngangen til året (eller når du melder deg inn i klubben). Denne avgiften dekker blant annet forsikring mot skader. Denne avgiften kommer i tillegg til de vanlige treningsavgiftene.

For å være et fullstendig medlem av Sunyata Aikido Dojo og ha graderingsrettigheter, må du minst kjøpe et kort for 10 treningsøkter.