Sunyata Logo
Image
Image
Image

Priser

Generelt

Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund.
Alle medlemmer, uansett alder, plikter å betale medlemskontingent til Norges Kampsportforbund hvert år ved inngangen til året (eller når du melder deg inn i klubben). Denne avgiften dekker blant annet forsikring mot skader. Denne avgiften kommer i tillegg til de vanlige treningsavgiftene.
For å være et fullstendig medlem av Sunyata Aikido Dojo og ha graderingsrettigheter, må du minst kjøpe et klippekort for 10 treningsøkter.

Betalingssystem

Sunyata Aikido Dojo bruker Idrettens MedlemsSystem (IMS) som medlemssystem via Norges Idrettsforbund (NIF).
Betaling for års medlemskontingent og treningsavgift gjennomføres via dette systemet.
Vid innmelding i klubben blir du registrert og får automatisk tilsendt faktura på email fra medlemssystemet.
Betaling gjøres på måneds- eller halvårsbasis. Du må si ifra hva du ønsker.
Betaling går til Buypass Payment AS på konto 1813.28.86438.

Voksen Priser

Årsmedlemsavgift er kr. 450 (inkl. forsikring og avgift til Norges Kampsportforbund).
Treningsavgift er kr. 590 / måned eller kr. 3505 / halvår (betales januar og juli).
Treningsavgift kan også betales med klippekort kr. 1000 / ti treninger i kalenderåret det er kjøpt (kjøpes i klubben).
Graderingsavgift er kr. 350 for Kyu-graderinger.

Barn Priser

Årsmedlemsavgift er kr. 300 (inkl. forsikring og avgift til Norges Kampsportforbund).
Treningsavgift er kr. 1700 / halvår (betales januar og juli).
Treningsavgift for søsken er kr. 1400 / halvår.
Graderingsavgift er kr. 100 (inkl. eventuelt nytt belte).

Bankkonto

Sunyata Aikido Dojo Heggedal: 1503.64.01815