Sunyata Logo

Om gradering

Image

Gradering

Gradering, det er den måten vi viser vår ferdighet. I Sunyata Aikido Dojo ønsker vi at alle medlemmer følger graderings systemet vårt, det er vår ryggrad. Dette skal være oppnåelig for alle som bruker bevisst treningstid med Aikido trening.

På gradering utfører og viser utøver frem at vedkommende behersker sitt nåværende pensum som man trent på med riktig trenings tidsperiode fra siste test. En utøver kan få stikkprøver fra tidligere pensum. Det klarer man med god forberedelse og jevnlig trening.

I forberedelsen til gradering på normal trening, trener man ofte med ulike nivåer, en del har trent mye lengre og har mer erfaring en selv har. En del har høyere grad å en del har trent mindre, ingen grad eller lavere grad.

Det gjelder at tilpasse seg som partner/utøvere så at alle får ut mye av treningen. Viderekommende og avanserte utøvere har som utgangspunkt å støtte en mindre trent utøvere så at nybegynnere, viderekommende klarer å trene med “alle” på matta. Om dette fungerer bra, har alle en partner å trene med som stadig går fremover også i fremtiden.

På vanlig trening bruker vi ca 20 min på hver trening til graderings forberedelse og da trener alle sitt pensum med en partner, ibland på et annet nivå, med høyre eller lavere gradert utøvere. Dette er for å gi mulighet at utføre en god gradering og komme seg videre i prosessen og få mer erfaring. Med repetition på graderings teknikker, om og om igjen, blir en utøver god som er åpen for forbedringsinput og ferdigheten øker. Dette speiler seg også som ferdighetsnivå for klubben, dojon. Her er også selv trening en stor faktor.

Det går ikke å utføre en god gradering uten forberedelse. Ofte viser man frem sitt nivå med andre på samme nivå. På Dan grader viser vi frem til Hiroaki Kobayashi Sensei og vår organisasjons graderings komite.

Vi trener derfor spesielt mot graderings mål eller ferdighets mål. Se graderingsskjema. Å vise frem alt er veldig mye, derfor er det delmål, Kyu grader, og ulike nivå på Dan grader. Dan graderte skal også ha en forståelse generelt om Aikido trening i Norge og internasjonalt, at det er ulike “stiler” måter å trene Aikido på (helst prøvd på det). Erfaring er bedre enn ingen erfaring.

Vi ønsker at våre medlemmer har en god mulighet å oppnå målene og sikre kvaliteten på vår ferdighet. Et svart belte skal bety at man tilnærmet den kunnskap og ferdighet den graden krever og stå seg også internasjonalt. Det forutsetter at man kommer jevnlig på trening vedlikeholder sin ferdighet og fortsetter studiet mot neste mål. Dan grader er det også av vekt å, gå ut fra dojoen og delta på seminarer, prøve på andre lærere med et åpent sinn, Det gjør en mer erfaren og har en forståelse for at det ikke er bare en måte å trene Aikido på.

Det er på samme måte med et håndverk, man må vise frem sitt arbeid og få bestått eller ikke bestått.

Vår Hoved sensei, Kobayashi Sho Shihan brukte tidligere på høyere Dan tester når utøveren kunne de bestemte teknikker på skjema godt. “Vis meg variasjoner” der kommer de som trent mye og har erfaring frem. Der er de som er kommende instruktør materiale for å ta ferdigheter videre! Det er ikke bare en måte å gjøre måten på!

I Aikido konkurrerer vi ikke! Vi viser frem ferdigheten. På gradering vises teknikker frem tydelig og klart, Selvfølgelig kan tempo variere, pass alltid på at det ikke blir noen skadd under testen. Det er en klar kontroll og situasjon bevissthet.

Våre instruktører trener selv! De reiser på mange seminarer her til lands og internasjonalt. De er aktive. De kan pensum inn og ut, de trener på det og fin pusser sin ferdighet. Det er også en av grunnen til at vi inviterer instruktører, for mulighet til fordyping og lage bånd til andre dojos. De fleste dojos i dag er med i et nettverk av dojos så muligheter er der.

Mouliko Halén, Dojo cho.